"American Standard Code for Information Interchange (ASCII)" - Details

English Term:
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
Arabic Term:
نظام الترميز القياسي الأمريكي لتبادل المعلومات (أسكي)
Arabic Definition:

.